Coaching en bemiddeling - Training Coaching Consulting

Tradelogic GmbH & Co. KG

Uw opleidingsaanbieder ...

Ga naar de inhoud
Coaching en bemiddeling

  • Voor individuen en kleine groepen
  • Uurlijkse boeking en facturering
  • Grotendeels vrije keuze van locatieCoaching en bemiddeling

De focus van onze verdere opleiding ligt op het overbrengen van kennis en vaardigheden in het kader van klassieke opleidingsevenementen. Soms zijn echter geheel andere of in ieder geval aanvullende maatregelen nodig - hier uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van een conflict tussen medewerkers van een afdeling:

Trainingsaanpak:

Conflicten tussen teams en medewerkers van een bedrijf kunnen worden vermeden, bijvoorbeeld door middel van een conflictmanagementtraining, waarbij de deelnemers informatie krijgen over de oorsprong en de vormen van conflicten, leren om het gedrag van zichzelf en van anderen te beoordelen en vormen van communicatie trainen die nuttig zijn in het geval van een conflict.  

Systematische coaching:

In de regel heeft het (langdurige) conflict echter diepere oorzaken, die vaak geworteld zijn in de waarden, overtuigingen en identiteit van de betrokkenen en die zich uiten in gedrag dat door de "tegenstander" of derden in het sociale systeem als storend wordt ervaren. Het doel van systeemcoaching met de betrokken personen zou bijvoorbeeld kunnen zijn om deze onderliggende werkelijke oorzaken aan het licht te brengen en werkbaar te maken. Dit zou dan kunnen leiden tot gedragsveranderingen op lange termijn, wat dan onvermijdelijk zou leiden tot veranderingen in het totale systeem. In dit veranderingsproces treedt de coach echter niet op als een externe deskundige (zoals soms gebeurt in trainingen), maar zijn de klanten experts voor hun eigen probleem en bepalen uiteindelijk zelf wat ze kunnen en willen oplossen en hoe ze veranderen. De coach is slechts een procesbegeleider die een passend communicatieaanbod doet. De aanpak is dus fundamenteel verschillend van de opleiding en heeft andere mechanismen en kansen op succes.


Bemiddeling:

Het is echter mogelijk dat nog voordat deze twee alternatieven worden overwogen, eerst moet worden onderhandeld over een gemeenschappelijk belangenevenwicht, dat door alle deelnemers als eerlijk en evenwichtig kan worden aanvaard, om alleen weer te kunnen communiceren en samen te kunnen werken.  Een dergelijk evenwicht kan worden bereikt in het kader van een bemiddelingsproces met de partijen en vereist een hoge mate van methodische en sociale competentie van de bemiddelaar om de partijen uit de conflictspiraal te kunnen leiden vanuit een neutrale, door iedereen gerespecteerde positie, in plaats van zelf in het conflict te worden getrokken.

Natuurlijk bieden wij u deze diensten ook graag aan, maar in uw eigen belang nemen wij alleen opdrachten aan waarin wij al kunnen terugkijken op succesvolle projecten of die een zekere nabijheid hebben tot onze andere aanbiedingen:
Zo bieden wij bijvoorbeeld vooral systematische coaching aan individuele medewerkers van bedrijven, verenigingen of de publieke sector die in een professionele context met bepaalde persoonlijke problemen worden geconfronteerd en die veranderingen op lange termijn willen of moeten doorvoeren.

Typische coachingsonderwerpen:
Omgaan met professionele veranderingen (promoties, transfers, veranderingen in het team ... )
Rolconflicten op het gebied van conflicten tussen beroeps- en privéleven
Heroriëntatie op lange termijn in het beroepsleven
    

Typische bemiddelingsonderwerpen:
Conflicten tussen mensen en belangengroepen die binnen dezelfde organisatie werken.

In andere gevallen kunnen wij ervaren coaches en bemiddelaars aanbevelen die zich wellicht al in uw vraagstuk hebben gespecialiseerd.

Tradelogic GmbH & Co.KG
Diepenheimstr. 17
D-48624 Schöppingen
+49 2555 99 70 812
Terug naar de inhoud